Co to jest zdolność kredytowa i jak ją obliczyć? - poradnia-psychped.pl

Co to jest zdolność kredytowa i jak ją obliczyć?

Instytucje finansowe uzależniają przyznanie kredytu od zdolności kredytowej klienta. Zdolność ta definiowana jako możliwość spłacenia kredytu razem z odsetkami, w terminie ustalonym w umowie kredytowej. Obliczanie zdolności kredytowej jest zatem procesem pozwalającym na oszacowanie ryzyka związanego z udzieleniem finansowania danemu klientowi, który zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich dokumentów koniecznych do prawidłowej oceny. 


Dane do analizy zdolności kredytowej 


Zdolność kredytowa obliczana jest przez banki za pomocą analizy ilościowej i jakościowej. Podczas analizy ilościowej pod uwagę brane są takie czynniki jak dochody klienta, miesięczne wydatki oraz jego zadłużenie, np. na kartach kredytowych lub w formie innych zaciągniętych zobowiązań. W wyniku tak przeprowadzonego zestawiania przychodów z wydatkami ustala się, czy w miesięcznym budżecie klienta możliwe jest wygospodarowanie sumy potrzebnej na spłatę nowego kredytu. Podczas analizy jakościowej uwzględnia się dane mające istotny wpływ na prawdopodobieństwo spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Są to wiek, stan cywilny, sytuacja mieszkaniowa, liczba osób w gospodarstwie domowym na utrzymaniu kredytobiorcy, jego wykształcenie, sposób zatrudnienia i staż pracy. W analizie jakościowej sprawdzana jest również historia kredytowa, z której można dowiedzieć się, czy klient terminowo spłacał swoje zobowiązania finansowe. Dane dotyczące obecnych, jak i wcześniej zaciągniętych kredytów danego klienta, dostępne są w Banku Informacji Kredytowej (BIK). To tam instytucje finansowe pobierają raporty dotyczące osób ubiegających się o przyznanie kredytu. 


Jak samemu obliczyć zdolność kredytową? 


W internecie dostępne są liczne kalkulatory zdolności kredytowej. Warto z nich skorzystać, aby poznać swoje szanse na otrzymanie kredytu. Niemniej jednak w pełni wiążącą analizę zdolności kredytowej, przeprowadzić może dopiero pracownik banku, w którym ubiegamy się o kredyt.
Na samym początku samodzielnej analizy zdolności kredytowej, sprawdzić należy dane zgromadzone na nasz temat w BIK. Zdarza się, że dane te nie są odpowiednio zaktualizowane. Dzięki raportowi z BIK możemy także wyłapać informacje dotyczące zobowiązań, które przeoczyliśmy, jak np. niespłacona karta kredytowa. Jeśli obliczmy swoją zdolność kredytową używając Analizatora Informacji Kredytowej na stronie BIK, wówczas dane z raportu o naszych zobowiązaniach finansowych będą uwzględnione w analizie zdolności kredytowej.  

Słowa kluczowe:zdolność kredytowa,